PolicaPovršinaCijena
(Cijena/m2)
28 cm0,31 m21.650,00 kn
(5.261,00 kn/m2)
35 cm0,61 m22.540,00 kn
(4.164,00 kn/m2)
35 cm0,61 m2
tajmer
2.790,00 kn
(4.574,00 kn/m2)
35 cm1,10 m22.990,00 kn
(2.718,00 kn/m2)
35 cm1,10 m2
tajmer
3.250,00 kn
(2.954,00 kn/m2)
35 cm1,23 m2
tajmer
5.831,00 kn
(4.740,00 kn/m2)
×
×

Cart